บริษัท เค.บี.บี. อินดัสทรี จำกัด ได้เปิดให้บริการ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556

โดยทางบริษัท เราได้มีทีมงานที่มีคุณภาพ ในเรื่องการผลิตงานจาก  เหล็ก และ สแตนเลส และยังมีเครื่องมือต่างไว้

สำหรับผลิตงานชิ้นส่วนเองเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน และ สำหรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถให้   บริการลูกค้า โดยไม่เกิดปัญหาต่างๆขึ้นได้