บริษัท เค.บี.บี. อินดัสทรี จำกัด ร่วมแจกของขวัญ โครงการ “พี่ให้น้อง” ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

ณ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา จังหวัด นนทบุรี