ผู้บริหาร บริษัท เค.บี.บี. อินดีสทรี จำกัด ได้จัดงานทำบุญโรงงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงานทุกคน