บริษัท เค.บี.บี. อินดีสทรี จำกัด ร่วมสนับสนุนจัดทำข่าวพิเศษ กับ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

ในโอกาสได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน  ISO โดยร่วมลงหนังสือ Biz Focus Industry