บริษัท เค.บี.บี. อินดัสทรี จำกัด ได้จัดสัมมนาประจำปี 2559

ณ บ้านไม้ไร่เจริญรีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 2-3 กันยายน 2559