บริษัท เค.บี.บี. อินดัสทรี จำกัด ได้จัดสัมมนาประจำปี 2560

ณ ภูนกเงือกรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560